Az ARC Project

Az ARC neve az elmúlt években Magyarországon fogalommá vált. Immár ötödik éve meghirdetett óriásplakát-pályázata ezreket mozgósított, és valódi vérfrissítést jelentett a magyarországi képkultúrában.

Kérdésünk a következő volt: lehetséges-e az immár demokratikus Magyarországon a nyílt beszéd? S társítható-e mindez egy korszerű és közérthető képi kifejezéssel? Vállalkozásunk elsöprő sikert aratott. A plakátokon mindannyiunkat érintő problémák kaptak közérthető képi formát. Kiállításaink valódi „képes civil fórummá” alakultak az évek során, olyan „szeleppé”, ahol megannyi társadalmi, politikai, közéleti konfliktus kerül kimondásra, hol provokatív, hol humoros formában. A témák egy része minden európai számára ismerős lehet: a fogyasztói társadalom visszásságai, a tömegkultura által manipulált sekélyesebb gondolkodás, környezetszennyezés, szegénység, nemi és faji diszkrimináció, politikai korrupció; más részük aktuálismagyar eseményekhez kötődik, választásokhoz vagy éppen az EU-csatlakozáshoz. Idén például a csatlakozás kapcsán az ország-imázs volt az egyik ajánlott téma. A pályamunkák kíméletlen öniróniával rántották le a leplet a magyarok hamis önképéről, görbe tükröt mutatva saját magunk elé.

Akcióink működését demokratikus felépítése biztosítja. Évente meghirdetett pályázataink néhány aktuális témacsoportot tartalmaznak, de mindez csak irányadó. Bámely téma (amely nem sért másokat) megjeleníthető. A zsűri lényegében nem cenzúrázza a beérkezett munkákat, a politikai jobb és bal oldal, az EU támogatói és ellenzői egyaránt teret kaphatnak. A válogatás legfőbb szempontja az ötletes képi kivitel. Mivel Magyarországon nagyrészt a 40 éves kommunista reszimnek köszönhetően a képi kultúra meglehetősen sivár, sematikus és ötlettelen, vállalkozásunk egyik célja egy új vizuális világ megteremtése is volt. Felhívásainkkal a „civil kurázsit”, a mindenkiben ott lappangó ösztönös kreativitást kívántuk mozgósítani. A beérkezett munkák mindannyiunk számára bebizonyították, hogy az óriásplakát nem csak reklámfelület, nem pusztán fogyasztásra buzdító manipuláció, hanem olyan vizuális „fegyver” is lehet, amely a modern világban talán a leghatákonyabb eszköze közérdekű eszmék, gondolatok továbbításának. Olyan demokratikus médium, amely a legszélesebb közönséget szólítja meg a kommunikáció legtágabb terepén, az utcán

Mindennapjaink közös létének neuralgikus pontjai nem ritkán provokatív nyíltsággal tárultak fel a plakátokon, hitet téve minden demokratikus társadalom alapköveit alkotó nyilvánosság és szólásszabadság elvei mellett. Ezért az ARC kezdettől fogva a következő alapelveket tartotta szem előtt:

NYÍLT BESZÉD: az egyenes és szókimondó beszéd a meglepetés erejével hat, s így növeli a képi üzenet erejét; az ARC friss, csaknem pimaszul fiatalos lendülettel fogalmazta meg üzeneteit, nem kerülve el a hagyományosan tabunak számító témákat sem

ÚJ TÉMÁK: szakítás a hagyományos reklámtémákkal, a közügyek, szociális, társadalmi témák radikális felvállalása

ÚJ SZEREPLŐK: az ARC hitt benne, hogy a kép olyan kommunikációs eszköz, amelyben mindannyian otthonosan mozgunk; a „képcsinálás” nem lehet néhány kiválasztott kiváltsága, ezért pályázataival a legszélesebb közönségnek is lehetőséget kívánt adni a megjelelenésre

Az ARC célja a kortárs képkultúra radikális reformja, a nyilvános kép fogalmának újragondolása, a demokratikus vizuális művészetek térhódítása. Megfogalmazásmódja közérthető, frappáns, egyszerű. Stílusában a képi és szöveges poénok egyenrangú szerepet játszanak. Célközönsége a legszélesebb nyilvánosság, számdéka a jó értelembe vett társadalmi mozgósítás. Hangneme igazodik a tömegkultúra korszerű képi nyelvéhez, üzenetei továbbítására kedvvel használja a humort is. Az ARC összművészetekben gondolkodik. Programjainak a hagyományos reklámközvetítőkön túl része a kortárs képzőművészet, a video- és fotóművészet és a könnyűzene is.

Similar Posts